fbpx


Oldenbarnevelderweg 71
3772 GC Barneveld
Bank: NL05INGB0008338244
KvK: 08156492
BTW: NL174160148B02

HUURVOORWAARDEN | VAN HET PAD

versie maart 2022

Spelregels kort

Land Rover Veluwe Tour & Land Rover met daktent
Je huurt een Land Rover bij VAN HET PAD.

Om te mogen starten met rijden:
• ben je minimaal 24 jaar;
• heb je minimaal 3 jaar een geldig Nederlands rijbewijs;
• ben je niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen;
• heb je een (online) boeking gedaan en weet je je boekingsnummer of factuurnummer;
• ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Tijdens de huurperiode:
• rij je voorzichtig en veilig;
• hou je je aan de groene code van de FNTC (link of download);
• gebruik je geen alcohol, drugs, of andere middelen die jouw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Aan het eind van de huurperiode:
• tank je de auto weer af met de juiste brandstof;
• zorg je de dat de auto schoon is in alle redelijkheid;
• zorg je dat schades en mankementen gemeld zijn.

Het is daarnaast geweldig als:
• je een review achterlaat op Google;
• je ons volgt op Instagram of Facebook.

Algemene voorwaarden
Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van VAN HET PAD van toepassing. Deze voorwaarden zijn de uitgangspunten voor de overeenkomst die door de huurder en VAN HET PAD worden getekend. Deze kan je vinden op https://www.vanhetpad.com/algemene-voorwaarden/.

partijen
• Verhuurder: VAN HET PAD, Oldenbarnevelderweg 71, 3772 GC Barneveld. KvK-nummer: 08156492, BTW-nummer: NL001970925B41. Vertegenwoordigd door Kees de Jong, telefoonnummer: 06-47625209, email: kees@vanhetpad.com.
• Huurder: degene die een huurovereenkomst heeft afgesloten. Als verhuurder geef je door aan de verhuurder: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer.

totstandkoming huurovereenkomst
Een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder komt tot stand door een boeking uit te voeren. Dat kan via het online boekingssysteem, of door een offerte te accorderen, of een schriftelijke of mondelinge bevestiging. Er wordt een huurovereenkomst getekend door de bestuurder en de verhuurder, waarin afspraken worden vastgelegd, of de afspraken worden schriftelijk bevestigd.
Een online boeking via het boekingssysteem geldt ook als huurovereenkomst. De huurder krijgt dan de boekingsbevestiging per email bevestigd. Ook bij een nog niet betaalde reserveringsbevestiging is sprake van een huurovereenkomst. Een schriftelijke bevestiging geldt als huurovereenkomst, bijvoorbeeld per e-mail.

huurperiode
• Een huurdag start op een vooraf overeengekomen moment op een bepaalde datum, vanaf de ontvangst van de sleutel. De huurdag eindigt op een vooraf overeengekomen moment op dezelfde datum, maar uiterlijk 23:59 uur, bij inlevering van de sleutel.
• Een huurnacht start op een vooraf overeengekomen moment op een bepaalde datum, op of na 14:00 uur, vanaf de ontvangst van de sleutel. De huurnacht eindigt de dag daaropvolgend op het tijdstip dat de auto wordt ingeleverd, maar uiterlijk 12:00 uur, bij inlevering van de sleutel.

annulering of verplaatsen
Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat je de reservering wilt annuleren of verplaatsen. Dat kan, maar soms brengen wij kosten in rekening.
Annuleren:
• Langer dan vier weken voor de huurdatum: kosteloos. Wij betalen je geld terug.
• Vier tot twee weken voor de huurdatum: 50% van het totale huurbedrag met een minimum van € 100,-.
• Twee weken of korter voor de huurdatum: 100% van het totale huurbedrag.
Het huurbedrag omvat alle van tevoren overeengekomen kosten. De borg valt niet onder kosten. In sommige gevallen kan je een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. Als je bij ons een annuleringsverzekering afsluit, kan je tot het de start van de huurperiode kosteloos annuleren. In alle andere gevallen gelden de standaard annuleringsregels. Je eigen persoonlijke reisverzekering kan soms uitkomst bieden en kosten dekken bij annulering.

Verplaatsen:
• In overleg kunnen wij de reservering proberen te verplaatsen. Dit is een service, om je tegemoet te komen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, ook niet restitutie van het huurbedrag. Het is geen garantie dat we een andere geschikte datum vinden waarin het voertuig beschikbaar is.
• Het kan zijn dat de nieuwe huurperiode een andere prijs heeft. In dat geval betaal je verschil bij.
• Verplaatsen is op basis van beschikbaarheid. Dat een voertuig beschikbaar is, wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk kan huren.
• In alle gevallen beslist verhuurder of de verplaatsing kan doorgaan.

bevoegdheid
De huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en voor alle inzittenden. Eventuele boetes of schades worden op de huurder verhaald. De huurder is als enige bevoegd om het gehuurde voertuig te besturen. Andere personen zijn alleen bevoegd om het voertuig te besturen, na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Ook zij dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden. De huurder blijft aansprakelijk.
Je rijdt altijd voor eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en schade aan persoonlijke eigendommen.

verzekering
• De auto’s van VAN HET PAD zijn zakelijk verzekerd voor verhuur aan derden. De verzekering is alleen geldig binnen Nederland en alle Europese landen die op de groene verzekeringskaart zijn aangegeven. Alleen rijden binnen dit dekkingsgebied is toegestaan.
• Al onze voertuigen zijn standaard ten minste WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot een door de verzekeraar bepaald maximum per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is dat eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag per dag.

schade
Je bent verplicht schade direct aan ons te melden. Ook ben je in geval van schade verplicht je medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van ons of van onze verzekeraar. Niet meewerken kan consequenties met zich meebrengen. Als wij of onze verzekeraar hierdoor in onze belangen worden geschaad, kunnen wij of de verzekeraar de schade en onderzoekskosten op jou verhalen.
Wanneer er tijdens de huurperiode een schade is ontstaan welke zich op meer dan 1,90 meter vanaf de grond bevindt, spreken we over een bovenhoofdse schade. Deze vorm van schade aan de auto is niet afkoopbaar of te verlagen. De huurder is aansprakelijk voor het totale bedrag van de bovenhoofdse schade.

eigen risico
Het eigen risico is een bedrag dat je als huurder betaalt bij schade. Het eigen risico is bij de Land Rovers € 2000,- per gebeurtenis. In sommige gevallen is het eigen risico te verlagen of af te kopen. Dat kan alleen vooraf en wordt vastgelegd. Bij bewezen roekeloos gedrag zal de totale schade op de huurder worden verhaald.

verzekeringsuitsluitingen
Uitsluitingen van verzekering geldt in de volgende gevallen:
• Op niet-openbare wegen en op wegen waarop het niet is toegestaan te komen. Of op wegen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat je er niet mag komen.
• Bovenhoofdse schade (schade boven de 1,90 meter).
• Je voldoet niet aan deze algemene voorwaarden.
In al deze gevallen is het eigen risico niet van toepassing, maar verhalen we de totale schade op de huurder.

pech
Verhuurder is niet verantwoordelijk voor pech onderweg gedurende de huurperiode. Eventuele problemen tijdens de huurperiode proberen we waar mogelijk telefonisch of in overleg met je op te lossen. Doet een defect of probleem zich voor tijdens of kort na het ophalen of afleveren van het voertuig, dan bieden wij je een alternatief vervoermiddel, op basis van beschikbaarheid.

betaling
Bij elke boeking hoort een betaling. Die kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. In een online boekingsproces kan direct online betaald worden. Lukt de betaling niet tijdens het boekingsproces? Dan kunnen wij je een betaalverzoek sturen.
In een factuur sturen wij meestal een betaalverzoek mee. Geen betaalverzoek ontvangen? Vraag ons erom. Als je geen betaalverzoek hebt ontvangen, duidt dat er niet op dat betalen niet nodig is. Het huurbedrag inclusief borg betaal je vooraf per bank.

waarborgsom
Als huurder betaal je een borg. Die bedraagt per voertuig meestal € 500,-. Die betaal je vooraf, samen met het huurbedrag van de auto. De borg is niet hetzelfde als het eigen risico. We betalen de borg binnen vier weken aan je terug. Van de borg houden we in:
• Meerkilometers. Bij aanvang van de huur wordt aangegeven hoeveel vrije kilometers je hebt. Overschrijdt je die, dan berekenen wij meerkilometers. Dat is een prijs per kilometer.
• Brandstofkosten. Brandstof betaal je altijd zelf. Je krijgt de auto vol mee, en je brengt de auto met een volle tank weer terug. Heb je de auto niet afgetankt? Dan doen wij dat voor je. Je betaalt dan de brandstofkosten + € 25,-. Rijdt de auto op diesel? Tank dan Premium Diesel. Rijdt de auto op benzine? Tank dan Euro 98 / Super Plus (E5).
• Transportkosten. Brengen en/of halen wij de auto die je huurt? Dan rekenen wij de transportkosten. De uren en kilometers uit de offerte zijn een reële schatting. De uiteindelijke transportkosten zijn op basis van nacalculatie.
• Boetes. Binnenlandse of buitenlandse boetes zijn vaak pas na een tijdje binnen. We berekenen de kosten van een boete aan je door, plus € 15,- administratiekosten. Hebben we je borg al terugbetaald? Dat is geen vrijstelling voor overige boetes. Komt er na die tijd een boete binnen, dan ben je verplicht die te betalen.
• Schades. Zijn er schades ontstaan, dan verhalen we de kosten daarvan op de huurder. De borg is wat anders dan het eigen risico. Meer hierover bij ‘schades’.
• Overtredingen. Bij vermoeden van onjuist, oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van de auto kunnen wij de auto tracken. Zijn er snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/h, dan rekenen wij € 50,- per dag dat een snelheidsovertreding begaan is.

aanhangers of fietsendragers
Het is niet toegestaan om iets op of aan de trekhaak te bevestigen, zoals een aanhanger, fietsendrager of towbox. In deze gevallen is een schade niet gedekt en verhalen we de totale schade op de huurder.

GPS-tracking
Om jouw en onze eigendommen te beschermen, kunnen wij het voertuig live tracken via GPS. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik van het voertuig, kunnen wij maatregelen nemen.

inlevermomenten
We spreken een inlevermoment met je af. Voor de Land Rover Veluwe Tour is dat uiterlijk zonsondergang. Voor de Land Rover met daktent is dat uiterlijk 12:00 uur. Lever je de auto te laat in? Dan rekenen we € 50,- voor elk uur dat je de auto te laat inlevert. Hebben de volgende huurders kosten, bijvoorbeeld van het missen van een boot, dan kunnen wij die kosten ook op jou verhalen.

afwijkingen
Wij kunnen in bijzondere gevallen afwijkende voorwaarden stellen aan huurders. Dat wordt altijd vooraf besproken en vastgelegd. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Dat kan via brief, e-mail of per whatsapp.
In alle andere gevallen kan je contact met ons opnemen, zodat we samen zoek naar een oplossing.

Onze privacyverklaring vind je hier.